Rydym wedi cyfieithu ein hanimeiddiad i sawl iaith arall, er mwyn rhannu ein gwaith gyda phobl ledled y byd. Dangosir y sgript animeiddio isod hefyd.

Dim ond yn Saesneg y mae gweddill y wefan hon ar gael am y tro. Os oes gennych ddiddordeb mewn cyfieithu unrhyw ran o’r cynnwys i iaith arall, cysylltwch â ni.


Sgript animeiddio

Pan fydd pobl yn cytuno i gymryd rhan mewn treialon clinigol ac ymchwil arall, mae ganddynt yr hawl i newid eu meddwl ar unrhyw adeg.

Ond nid yw fel arfer yn fater syml o stopio neu gario ymlaen.

Gall cyfranogwyr ddewis stopio rhai rhannau o’r ymchwil wrth barhau gydag eraill, neu barhau ond gyda llai o ymrwymiad amser.

A hyd yn oed os ydyn nhw’n rhoi’r gorau i gymryd rhan, efallai y byddan nhw’n dal eisiau derbyn diweddariadau am yr ymchwil.

Mae ystyriaethau eraill hefyd, fel beth ddylai ddigwydd os bydd ymchwilwyr a chyfranogwyr yn colli cysylltiad? Neu os bydd cyfranogiad cyfranogwr yn newid oherwydd cyngor ei feddyg?

Mae angen i ymchwilwyr ddelio â’r holl faterion hyn mewn ffyrdd sy’n amddiffyn hawliau a diddordebau cyfranogwyr.

Mae hefyd yn bwysig eu bod yn diogelu ansawdd yr ymchwil, oherwydd gall canlyniadau’r ymchwil effeithio ar y driniaeth y mae cleifion yn ei chael yn y dyfodol. 

Gall fod yn gydbwysedd bregus.

Mae’r egwyddorion “Persevere” yn arwain pawb sy’n ymwneud ag ymchwil ynghylch sut i daro’r cydbwysedd hwn.

Trwy ddarparu digon o wybodaeth a chefnogaeth, gall ymchwilwyr helpu cyfranogwyr i wneud dewisiadau gwybodus am eu cyfranogiad.

A thrwy gynllunio ar gyfer y gwahanol ffyrdd y gallai cyfranogwyr newid sut maent yn cymryd rhan, gall ymchwilwyr sicrhau bod yr ymchwil yn aros ar y trywydd iawn.

Gall fod yn heriol rheoli newidiadau cyfranogiad mewn ymchwil.

Gyda pharatoi a chymorth gofalus i bawb sy’n cymryd rhan, gallwn ei wneud mewn ffyrdd sy’n gwneud y gorau gan gyfranogwyr ymchwil a’r ymchwil y maent yn cymryd rhan ynddo.